'Object' olarak etiketlenen sorular

Bir nesne, bir programlama dilinde komutlarla kontrol edilebilecek herhangi bir nesnedir. Bir nesne bir değer, bir değişken, bir işlev veya karmaşık bir veri yapısı olabilir. Nesne yönelimli programlamada, nesne bir sınıfın örneğini ifade eder.
69
cevap

Javascript'te bir nesneyi derinden klonlamanın en etkili yolu nedir?

Bir JavaScript nesnesini klonlamanın en etkili yolu nedir? Obj = eval (uneval (o)) gördüm, ancak standart değil ve yalnızca Firefox tarafından destekleniyor. Obj = JSON.parse (JSON.stringify (o)) gibi şeyler yaptım; ama sonuçtan şüphe ediyorsun ...
23 Eylül’de ayarlandı '08, 07:26
60
cevap

Kaçının! = Null

Bir NullPointerException önlemek için nesne kullanın! = Null. Buna iyi bir alternatif var mı? Örneğin: if (someobject! = Null) {someobject.doCalc (); } Bu, nesnenin olup olmadığı bilinmediğinde NullPointerException değerini engeller ...
07 Kasım’da ayarlandı. '08, saat 11: 31'de
43
cevap

Tanımlanmamış nesne özellik algılama

JavaScript'te bir nesnenin özelliğinin tanımsız olup olmadığını kontrol etmenin en iyi yolu nedir?
26 Ağustos ayarlayın . '08, 10:25
16
cevap

JavaScript nesnesindeki bir anahtarın olup olmadığını kontrol edin?

Bir nesnede veya JavaScript dizisinde belirli bir anahtarın bulunup bulunmadığı nasıl kontrol edilir? Anahtar yoksa ve erişmeye çalışırsam false döndürür mü? Ya da bir hata atmak?
08 Temmuz 08: 09’da 16:21
27
cevap

Nesne özelliklerinde yineleme

var obj = {name: "Simon", yaş: "20", giyim: {style: "simple", hipster: false}} (obj içinde var propt) {alert (propt + ':' + obj [propt] ); } Propt değişkeni bir nesnenin özelliklerini nasıl gösterir? Bu bir yapı değil ...
29 Kasım’da '11 5:30
35
cevap

Javascript ile iki tarihi karşılaştır

Javascript kullanarak geçmişte değil, iki tarihin değerlerini daha az ya da çok karşılaştırmak için bir yol önerebilir mi? Değerler metin alanlarından gelecektir.
29 Ocak ayarla '09, 10:14
10
cevap

Bir modülün ismini (string) kullanarak fonksiyon çağırmak

Bir Python programında bir fonksiyonun ismini verilen bir dizgede fonksiyon çağırmanın en iyi yolu nedir? Örneğin, bir foo modülüm olduğunu ve "bar" içeriğine sahip bir dizem olduğunu varsayalım. Foo.bar () öğesini çağırmanın en iyi yolu nedir? Para iadesi almam gerekiyor ...
06 Ağustos’u ayarla '08, 06:36
31
cevap

Bir JavaScript nesneleri dizisinde kimliğe göre bir nesne bulun

Bir dizilim var: myArray = [{'id': '73', 'foo': 'bar'}, {'id': '45', 'foo': 'bar'}, vb.] Yapamıyorum dizi yapısını değiştir. Kimlik 45'i alıyorum ve bir dizideki bu nesne için bir 'bar' almak istiyorum. Javascript veya jQu kullanarak nasıl yapılır ...
09 eylül ayarla. '11 18: 42'de
27
cevap

JS nesnesini JSON dizesine dönüştürün

JS'de bir nesneyi tanımladıysam: var j = {"name": "binchen"}; Bir nesneyi JSON'a nasıl dönüştürebilirim? Çıkış dizesi şöyle olmalıdır: '{"name": "binchen"}'
12 Kasım’da '10 11: 20'de
38
cevap

Değerin javascript'te bir nesne olup olmadığını kontrol edin

Bir değerin javascript'te bir nesne olup olmadığını nasıl kontrol edersiniz?
14 Aralık'ta '11 23: 35'te
7
cevap

Python sınıfı nesneyi miras alır

Bir sınıf bildiriminin nesneden miras almasının bir nedeni var mı? Bunu yapan kodu buldum ve iyi bir sebep bulamıyorum. Sınıf MyClass (nesne): # sınıf kodu izler ...
25 Ekim’de '10, 5:15
30
cevap

Nesneyi dizeye dönüştürme

Javascript nesnesini dizeye nasıl dönüştürebilirim? Örnek: var o = {a: 1, b: 2} console.log (o) console.log ('Öğe:' + o) Çıktı: Nesne {a = 1, b = 2} // çok iyi okunur çıktı: ) Öğe: [object Object] // İçinde ne olduğunu bilmiyorum: (
10 Nis'ta ayarlandı '11 18: 35'te
10
cevap

Javascript'teki nesneleri karşılaştırma

Javascript'te nesneleri karşılaştırmanın en iyi yolu nedir? Örnek: var user1 = {name: "nerd", org: "dev"}; var user2 = {name: "nerd", org: "dev"}; var eq = kullanıcı1 == kullanıcı2; alarm (eq); // yanlış verirse, atıfta bulunurlarsa iki nesnenin eşit olduğunu biliyorum ...
01 Temmuz 09: 15’te ayarlandı
20
cevap

Neden bir sıfır nesnesidir ve sıfır ile tanımsız arasındaki fark nedir?

Neden null javascript'te bir nesne olarak kabul edilir? Eğer test eder (object == null) (! Nesne) ile aynı şeyi yap Ayrıca: null ve undefined arasındaki fark nedir?
29 Nisanda ayarlandı '09, 08:47
20
cevap

Erişim / işlem (iç içe geçmiş) nesneler, diziler veya JSON

Nesneleri ve dizileri içeren iç içe geçmiş bir veri yapısına sahibim. Bilgileri nasıl çıkarabilirim, yani. Belirli veya çoklu değerlere (veya anahtarlara) erişim elde etmek mi? Örneğin: var data = {code: 42, items: [{id: 1, ...
12 Ağustos ayarlayın . '12, 16:02